CF Brunnsringar

Enkla brunnar utan täthetskrav

Cementbruksfogade brunnar används där tätheten inte är huvudsaken. De finns i dimensioner från 500 - 2000 mm med tillhörande kona och lock.

Kan användas för brandpost

500-ringarna är även vanligt använda som brandpoströr.

Enkla brunnar utan täthetskrav

Visa:

Bygghöjd Artikelnummer DN Anslutning Skrymvikt

Brunnsring, Brandpoströr cementbruksfogade

500 881-0505 500 176
1000 881-0510 500 352

Brunnsring, Cementbruksfogad

1000 881-0610 600

Brunnsring, cementbruksfogade

300 881-0603 600 168
600 881-0606 600 336
200 881-0902 900 192
300 881-0903 900 272
600 881-0906 900 528
200 881-1002 1000 200
300 881-1003 1000 280
600 881-1006 1000 608
300 881-1203 1200 408
600 881-1206 1200 816
1000 881-1210 1200 1200
300 881-1503 1500 600
750 881-1507 1500 1440
750 881-2007 2000 2480

Brunnsring, Kona / cementbruksfogad

600 883-0906 900/600 512
600 883-1006 1000/600 576

Brunnsring, Med botten / cementbruksfogad

300 882-0603 600 288
600 882-0606 600 432
1000 882-0610 600 640
600 882-0906 900 816
600 882-1006 1000 960
600 882-1206 1200 1216
750 882-1507 1500 2272
750 882-2007 2000 3952

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.