Tungmetallavskiljare

Tungmetallavskiljare TMA6

Art.nr: 869-01606

S:t Eriks tungmetallavskiljare med integrerat slamfång används främst för att rena dagvatten. Smutsigt regn och smältvatten som är förorenat av tungmetaller leds från hårdgjorda ytor ner i avloppsystemet. Reningen sker först genom en hydrogravimetrisk separation.

Specifikation

Principskiss på en tungmetallavskiljare.
Dimension
1600 mm
Typ
TMA 6
Kg/st
10000 kg
Dim. in och utlopp
250 mm
Antal insatser
2
Yta
800 m²