Taksäkerhet

Gångbryggor

Gångbryggor används för att säkert kunna förflytta sig i sidled över taket från till exempel taklucka eller takstege. Den kan även nyttjas som fäste för personlig fallskyddsutrustning.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar