Parkmöbler

Outline

Parkmöbler Outline har lekfulla linjer och stadiga former. Namnet passar väl in på detta välavvägda och lätt svängda murelement som ofta ses användas på skolgårdar och i bostadsområden. Formgivare: Mellanrum landskapsarkitekter

Med Outline är valfriheten stor, gör en parentes eller långa, böljande linjer med hjälp av de olika radieelementen. Montera bänkarna med minst 10 mm toppavstånd eller ställ dem med viss distans för den visuella effekten. Ställs Outline tätt ihop är fogning med tätningslist är att rekommendera för att undvika skador i de skarpa kanterna.