Möbler

Outline

Sittmöbeln Outline har lekfulla linjer och stadiga former. Namnet passar väl in på detta välavvägda murelement som ofta ses användas på skolgårdar och i bostadsområden.

Med Outline är valfriheten stor! Med de olika geometriska formerna på murelementen sätter bara fantasin gränserna för hur den offentlig miljön kan utformas. Montera bänkarna med minst 10 mm toppavstånd eller ställ dem med viss distans för den visuella effekten. Ställs Outline tätt ihop är fogning med tätningslist att rekommendera för att undvika skador i de skarpa kanterna.

Formgivare: Mellanrum landskapsarkitekter

Dokument

Produktblad
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
DWG-fil