Trappor

Blocktrappa

Blocktrappan är en betongtrappa med 2-10 steg som tillverkas i bredd upp till 2 meter. Blocktrappan kan skarvas på med vilplan och flera trapplöp vid större höjdskillnader. Den tillhörande betongrampen placeras på valfri sida om trappan. Blocktrappor kan kompletteras med elslingor för uppvärmning.
Blocktrappan kan förses med hål för trappräcken. Med tillvalen fräst halkskydd, inbyggd kabel för elvärme samt svart kontrastmarkering (bredd 100mm) på första och sista trappsteget utökas säkerheten. Tillvalen kan väljas till mot pristillägg.

Dokument