Trappor

Blocktrappa

Blocktrappa tillverkas som standard 2 meter bred (2000 mm). Blocktrappan kan även beställa i specialbredd mellan 1-2 meter (1000mm-2000mm) och  kan skarvas på med vilplan och flera trapplöp vid större höjdskillnader. Den tillhörande betongrampen placeras på valfri sida om trappan. Blocktrappor kan kompletteras med elslingor för uppvärmning.

 Blocktrappan kan skarvas på med vilplan och flera trapplöp vid större höjdskillnader och kan förses med hål för trappräcken.
Blocktrappan kan förses med hål för trappräcken. Med tillvalen fräst halkskydd, inbyggd kabel för elvärme samt svart kontrastmarkering (bredd 100mm) på första och sista trappsteget utökas säkerheten. Tillvalen kan väljas till mot pristillägg.

Dokument