Trädskydd

Trädskydd/Stamskydd

Stamskyddet är ett dekorativt påkörningsskydd för gatuträdens stammar.
Stamskyddet hjälper till att binda upp och stödja trädet men är också ett dekorativt skydd. Trädskyddet finns i tre varianter i färgen svart.

Dokument