Övrigt

Trafipark

Trafipark skapar ordning och reda på parkeringsplatsen. Parkeringsytan markeras tydligt och trafikflödet styrs inom parkeringsområdet.
Avstängaren Trafipark byggs ihop av valfritt antal balkar om 2,5 eller 5 m samt dynor med rak genomgång eller fyrkorsanslutning. De är lätta att flytta vid behov.

Dokument

Produktblad
Monteringsanvisning
Byggvarudeklaration