Utsmyckning

Svenska stolpar

Skapa en fin inramning till entrén. Den naturligt genuina grindstolpen i grovhuggen granit skapar förutsättningar för en stilfull infart till tomten. Tänk på att grindar är tunga. Sänk därför ner grindstolpen i mark med minst 1/3 och fäst i betong.

Med grindstolpsblock och grindstolpskrön bestämmer du lätt hur hög du vill att grindstolpen ska vara. Ihåliga block av granit staplas på varandra till önskad höjd. Med hjälp av dessa granitblock och en granitskiva byggs även vår park/trädgårdsmöbel Bänken.

Dokument

Produktblad
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration