Trappor

Blocksteg Sverige

Materialvalen för en trapp kan bero på många faktorer och bör vägas in när man bestämmer sig för utformningen. Väljer du våra standardmått på blocksteg och material kan du med stor variation montera en trapp i både slänten och intill huset. Väljer du att rådfråga oss för specialval så lovar vi att kunna ge dig råd för din personliga trapp.
För att underlätta att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rullstol vid höjdskillnader finns rampsteg att komplettera trappan med. Vi erbjuder granitrampsteg i Bohus grå och röd och självklart kan vi tillverka rampsteget efter dina önskemål. Kontakta S:t Eriks Naturstenssäljare för mer information om vad som är bra att tänka med avseende på tillgänglighetsanpassning.

Dokument

Produktblad
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration