Hällar

Porfyrhällar

All natursten, likt Porfyr, har skapas under flera hundra miljoner år genom att jordplattorna rör på sig och tvingar landmassa från havets botten att stiga uppåt.
Porfyr kallas sura yt- eller gångbergarter som innehåller större kristaller av kvarts och fältspat i en finkornig grå eller rödaktig mellanmassa. Den har bildats dels genom stelning av lava på eller nära under jordytan och dels genom avlagring och förstening av aska. Viola Porfyren med sitt melerade grå/röd bruna eller brun violetta färgspel med kristaller av kvarts och fältspad. I vårt sortiment finner du gatsten, sågade oregelbundna hällar för privat och offentlig miljö.

Dokument

Produktblad
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration