Granithällar

Hällar för alla miljöer

För utemiljöer passar S:t Eriks hällar i tjocklekar från 30 mm och uppåt. Tjockleken styr vilken trafikbelastning som gäller för miljön. Din trädgård behöver inte samma tjocklek som ett offentligt torg och läggningen av plattorna är av största vikt. Vi har standardmått och kulörer, men hällarna kan produceras helt enligt dina önskemål.

Breda och långa hällar ställer stora krav på underlagets jämnhet och bärighet. Långa och smala hällar har dessutom sämre hållfasthet mot knäckning än korta och mer kvadratiska.

Kombinera med andra produkter

Hällar kan med fördel kombineras med exempelvis gatsten och andra S:t Eriks produkter för att ge en vacker och enhetlig miljö. Läggs det en extra tanke på mönstret som ska monteras kan det ge en levande och vacker yta för många generationer framåt.

Färger Granithällar

Crystal silver
Padang dark
Crystal black
Bohus grå
Bohus röd

 

Typ/System Granithällar

Granitplatta 600x600
Granitplatta 600x400
Granitplatta 400x400
Granitplatta 400x200

Hällar för alla miljöer

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Natursten häll, Flammad topp

200 x 400 x 30 Padang Dark G 3216-030554 6,5 12,5
200 x 400 x 30 Crystal Black G 3216-030584 7,2 12,5
400 x 400 x 30 Padang Dark G 3216-030654 13,9 6,3
400 x 400 x 30 Crystal Black G 3216-030684 14,4 6,3
400 x 600 x 30 Padang Dark G 3216-030754 20,7 4,2
400 x 600 x 30 Crystal Black G 3216-030784 21,4 4,2
600 x 600 x 30 Padang Dark G 3216-030854 31,7 2,8
600 x 600 x 30 Crystal Black G 3216-030884 31,7 2,8
600 x 600 x 60 Padang dark 3216-060754 42
600 x 600 x 100 Padang dark 3216-100754 69,8

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.