Blocktrappa ramp

Möjliggör upp- och nerfart med små hjul

Blocktrappans ramp, som har två rullspår med en smal trappstege i mitten, placeras på valfri sida om trappan. Den gör det möjligt att ta sig upp- och nerför trappan med cyklar och barnvagnar.

Bilder på Blocktrappa ramp

Färger Blocktrappa ramp

Grå slät

 

Typ/System Blocktrappa ramp

Blocktrappa ramp

Möjliggör upp- och nerfart med små hjul

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Skrymvikt

Blocktrappa ramp, 10 steg

x x 5211-100200 1600

Blocktrappa ramp, 2 steg

x x 5211-020200 320

Blocktrappa ramp, 3 steg

x x 5211-030200 480

Blocktrappa ramp, 4 steg

x x 5211-040200 640

Blocktrappa ramp, 5 steg

x x 5211-050200 800

Blocktrappa ramp, 6 steg

x x 5211-060200 960

Blocktrappa ramp, 7 steg

x x 5211-070200 1120

Blocktrappa ramp, 8 steg

x x 5211-080200 1280

Blocktrappa ramp, 9 steg

x x 5211-090200 1440

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.