Ränndalsplattor

Leder bort vatten

Ränndalsplattor används för avledning av vatten, t ex från stuprör via trottoaren till rännstenen. Ränndalen som ingår i system Munksten är mjukt skålad och innehåller fem olika delar inklusive en brunnsplatta.

Tänk på tvärfallet över trottoaren!

En gångbana eller trottoar ska inte ha större tvärfall än 2,5% för att passa dem som rör sig med hjul. Ju högre tvärfall, desto svårare att parera med t ex en rollator. För vattenavrinningens skull krävs det dock ett visst tvärfall så att vattnet leds ut från fasaden.

Bilder på Ränndalsplattor

Färger Ränndalsplattor

Naturgrå

 

Typ/System Ränndalsplattor

Premiumplattan ränndal
Superplattan ränndal
Munksten ränndal
Typillustrationer ränndalsplattor

Leder bort vatten

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Ränndal, Brunn

420 x 420 x 90-105 Naturgrå 9632-090400 40

Ränndal, Premium, Typ L

350 x 350 x 50-70 Naturgrå GC 9631-050200 18

Ränndal, Premium, Typ R

350 x 350 x 50-70 Naturgrå GC 9631-050000 18

Ränndal, Premium, Typ T

350 x 350 x 50-70 Naturgrå GC 9631-050100 18

Ränndal, Premium, Typ U

350 x 350 x 50-70 Naturgrå GC 9631-050300 18

Ränndal, Super, Typ L

350 x 350 x 52-65 Naturgrå 1 9630-060200 16,5

Ränndal, Super, Typ R

350 x 350 x 52-65 Naturgrå 1 9630-060000 16,5

Ränndal, Super, Typ T

350 x 350 x 52-65 Naturgrå 1 9630-060100 16,5

Ränndal, Super, Typ U

350 x 350 x 52-65 Naturgrå 1 9630-060300 16,5

Ränndal, Typ L

420 x 420 x 90-105 Naturgrå 9632-090200 37

Ränndal, Typ R

420 x 420 x 90-105 Naturgrå 0 9632-090000 37

Ränndal, Typ T

420 x 420 x 90-105 Naturgrå 9632-090100 37

Ränndal, Typ U

420 x 420 x 90-105 Naturgrå 9632-090300 37

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.