Plattor

Ränndalsplattor

Ränndalsplattor används till att avleda vatten, t ex från stuprör via trottoaren ut till rännstenen. Vi har flera olika varianter på ränndalsplattor, alla har samma funktion men olika design.
En gångbana eller trottoar ska inte ha större tvärfall än 2,5 % för att passa dem som rör sig med hjul. Ju högre tvärfall, desto svårare att parera med t ex en rollator. För vattenavrinningens skull krävs det dock ett visst tvärfall så att vattnet leds ut från fasaden.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument