Lökrännan

Öppet dagvattensystem med höga formpoäng

Det öppna dagvattensystemet med tillhörande delar i rännor och stuprörssten togs ursprungligen fram för "ekostaden" Augustenborg i Malmö. Syftet var att omvandla stadsdelen till ett hållbart bostadsområde med öppna system av kanaler, dammar och våtmarker som fördröjer och reducerar regnvattnet i området.

Lökrännan är en mindre ränna med lökformade bulor i botten som leder vattnet från husen till större kanaler. De halva lökarna ökar vattnets strömningshastighet och förbättrar rensningen i rännan vid låga flöden. Lökrännan fick utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" 2001 i Industridesign

Inspirationsartiklar med Lökrännan

Bilder på Lökrännan Visa alla (6 st)

Färger Lökrännan

Naturgrå

 

Typ/System Lökrännan

Lökrännan
Slät skarvränna
Slät utloppsränna eller skarvränna
Stuprörssten

Öppet dagvattensystem med höga formpoäng

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Ränndal Lökrännan, Lök

460 x 1190 x 205 Naturgrå 9633-020000 170

Ränndal Lökrännan, Lök, Slät skarv

460 x 1190 x 205 Naturgrå 9633-020500 170

Ränndal Lökrännan, Lök, Slät skarv halv

460 x 600 x 205 Naturgrå 9633-020600 85

Ränndal Lökrännan, Lök, Slät utlopp

460 x 600 x 205 Naturgrå 9633-020700 85

Ränndal Lökrännan, Lök, Stuprör

410/600 x 650 x 430/540 Naturgrå 9633-020800 225

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.