Plattor

Lökrännan

Öppet dagvattensystem med höga formpoäng. Det öppna dagvattensystemet med tillhörande delar i rännor och stuprörssten togs ursprungligen fram för "ekostaden" Augustenborg i Malmö. Syftet var att omvandla stadsdelen till ett hållbart bostadsområde med öppna system av kanaler, dammar och våtmarker som fördröjer och reducerar regnvattnet i området.

Lökrännan är en mindre ränna med lökformade bulor i botten som leder vattnet från husen till större kanaler. De halva lökarna ökar vattnets strömningshastighet och förbättrar rensningen i rännan vid låga flöden. Lökrännan fick utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" 2001 i Industridesign.

Formgivare: Morten Ovesen, Institutet för ekologisk teknik, Anders Folkesson och Christer Göransson, Mellanrum samt Lars-Erik Widarsson, VA-verket i Malmö.

Landskapsarkitekt Anders Folkesson från byrån Mellanrum, beskriver här mer ingående om projektet i Augustenborg.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument