SF-sten

Självlåsande marksten för tuff miljö

SF-sten är en självlåsande stenläggning som tål tung trafik och tuffa tag. Stenarna låser fast i varandra tack vare den asymetriska formen och ger därför extra starka ovh tåliga uppställnings- och avlastningsytor. Därför är stenen mycket lämplig för exempelvis lagerlokaler, parkeringar och vårdinrättnngar.

Maskinläggning rekommenderas

SF-sten i 100 mm passar som beläggning på tungt belastade industriytor som t.ex. godsteminaler och industrihamnar. maskinläggning rekomenderas, speciellt större ytor maskinläggs med specialmaskin och rutinerad förare.

Inspirationsartiklar med SF-sten

Bilder på SF-sten

Färger SF-sten

Naturgrå
Antracit
Karminröd

 

Typ/System SF-sten

Normalsten
Randsten
Slutsten

Självlåsande marksten för tuff miljö

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

SF-sten, Normalsten

106 x 190 x 80 Naturgrå 4 9526-080000 3,7 49 7,83
106 x 190 x 80 Karminröd 4 9526-080005 3,7 49 7,83
106 x 190 x 80 Antracit 4 9526-080007 3,7 49 7,83
106 x 190 x 100 Naturgrå 5 9526-100000 4,8 49 5,87
106 x 190 x 100 Karminröd 5 9526-100005 4,8 49 5,87

SF-sten, Randsten

218 x 208 x 80 Naturgrå 4 9526-082000 8,6 27,5 4,4
218 x 208 x 80 Karminröd 4 9526-082005 8,6 120
218 x 208 x 80 Antracit 4 9526-082007 8,6
218 x 208 x 100 Naturgrå 5 9526-102000 8,4
218 x 208 x 100 Karminröd 5 9526-102005 8,6 27,5 5,4

SF-sten, Slutsten

125 x 190 x 80 Naturgrå 4 9526-083000 3,8
125 x 190 x 80 Karminröd 4 9526-083005 3,8
125 x 190 x 80 Antracit 4 9526-083007 3,8 48 3,4
125 x 190 x 100 Naturgrå 5 9526-103000 4,9
125 x 190 x 100 Karminröd 5 9526-103005 4,9 48 3,6

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.