Markant

Marksten med stark låsning i färdigt förband

Markant tillhör gruppen marksten för industriytor. Den L-formade stenen har breda distanser som ger en kraftig låsning. Kombinera låsstenen med våra Munkstenar. Fasning och fogavstånd är exakt samma och måttet 105/210x210x100 mm stämmer med både Munk och Scala.

Snabb läggning av hela paket

Markant marksten ligger på pallen i färdiga förband i helt rektangulära paket. Detta gör den extra snabblagd med maskinläggare.

Bilder på Markant

Färger Markant

Naturgrå
Antracit
Naturvit

 

Typ/System Markant

Markant

Marksten med stark låsning i färdigt förband

Visa:

Dimension Färg T Artikelnummer Kg/st St/m2 m2/pall

Markant, 100 mm

105/210 x 210 x 100 Naturgrå 4 9513-101400 7,6 30,2 5,75
105/210 x 210 x 100 Antracit 4 9513-101407 7,6 30,2 5,76
105/210 x 210 x 100 Naturvit 4 9513-101410 7,6 30,2 5,75

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.