Jordarmeringsnät & dukar

Geonät typ 1, för blockmur, 3.9x3 m

Styckförpackad

Art.nr: 3413-110000

Armeringsnät för extra styrkaJordarmerade konstruktioner är en väl beprövad och accepterad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi. Jordarmeringens dimensionerande draghållfasthet anges i Vägverkets publikation 1992:10."

Specifikation

Dimension
3900x3000 mm
Färg
Svart
Typ
Jordarmeringsnät
Kg/st
4 kg
Fraktion
Styckförp