Jordarmeringsnät & dukar

Geonät typ 1, för blockmur, 1.33x33.3 m

Rulle

Art.nr: 3413-100007

Armeringsnät för extra styrka. Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad och accepterad konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi. Jordarmeringens dimensionerande draghållfasthet anges i Vägverkets publikation 1992:10."

Specifikation

Dimension
1330-33300 mm
Färg
Svart
Typ
Jordarmeringsnät
Kg/st
13 kg
Fraktion
Rulle