Stödmur L-stöd

L-stöd 20 kN:m2, not - fjäder

Stödmurar har många användningsområden och prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar. Muren tillverkas på fabrik och levereras färdig för montage med kopplingen not-fjäder mellan elementen.
Stödmurar har många användningsområden och prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar. Muren tillverkas på fabrik och levereras färdig för montage med kopplingen not-fjäder mellan elementen. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt. En 20 kN/m²-stödmur är lämplig för vägar, lastplaner och lastfickor för normal eller tung fordonstrafik. Max axeltryck 180 kN. Stödmuren kan bilda en del av konstruktionen i enklare förråd och carportar. Stödmuren är även anpassad för släntlutningar 1:2. Färgen är naturgrå och ytan är rollad. L-stöden har ingjutna vajerlyftöglor. Anpassad längd, lutande murkrön samt gerad sida kan fås mot pristillägg. S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Euro-kod 2 och Euro-kod 7 och utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369. De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning.

Dokument