Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

 

Grundläggande principer

S:t Eriks AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling och behandling av information

S:t Eriks AB och dess dotterbolag erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och om Din betalning.

Genom din beställning av produkter blir du kund hos S:t Eriks AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av S:t Eriks varor och tjänster

För att vi ska kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med Dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

Genom din försäljning av produkter eller tjänster blir du leverantör hos S:t Eriks AB. Leverantörsregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av S:t Eriks varor och tjänster

S:t Eriks kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund eller leverantör hos företaget, samt i ytterligare 24 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

Behandlingen av dina personuppgifter i S:t Eriks kund- och leverantördatabas sker med stöd av avtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dators hårdvara. Om Du godkänner detta, kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. S:t Eriks AB och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos Dig.

När Du besöker de delar av S:t Eriks eller dess dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter Din användarprofil eller som kräver att Du är inloggade måste Din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan Du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Säkerhet

S:t Eriks AB och dess dotterbolag skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Användning av informationen

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

S:t Eriks och dess dotterbolag hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt eller för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att Dina uppgifter används för direkt marknadsföring.

Förutom ovan nämnda kommer S:t Eriks AB och dess dotterbolag inte, utan Ditt godkännande, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

S:t Eriks AB och dess dotterbolag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Rättelse och insyn

S:t Eriks AB och dess dotterbolag strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: 0771 – 500 400

E-postadress: personuppgift@steriks.se

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Reviderad senast 2023-09-01

St Eriks