Affärsidé & Vision

Affärsidé

Vi tillhandahåller hållbara, innovativa sten- och betongprodukter samt lösningar till privata och offentliga rum genom enkelhet och effektivitet i allt vi gör. 

Genom kompetenta och motiverade medarbetare säkerställer vi utveckling och leverans av hållbara produkter och lösningar med optimerad logistik till slutanvändare, föreskrivande led, utförare och återförsäljare med Sverige som vår hemmamarknad.

Vision

Vi ska vara det självklara valet i ett hållbart samhällsbyggande.

St Eriks