Affärsidé & Vision

Affärsidé

S:t Eriks utvecklar, tillverkar, säljer och levererar Mark-, Tak- och Infrasystem till proffskunder och återförsäljare på den nordiska marknaden. Vi ska vara kostnadseffektiva och leveranssäkra och våra produkter ska ha rätt kvalitet. Genom att ha hög servicenivå och vara kreativa blir vi kundens förstahandsval.

Vision

Vi ska vara:
- Den bästa affärspartnern på de marknader vi agerar.
- Den ledande aktören för de produkter och tjänster som vi tillhandahåller vad gäller affärsmannaskap, operativ verksamhet, hållbarhet och utveckling.

Utifrån kundens behov ska vi genom vår kunskap och erfarenhet erbjuda den bästa lösningen.