Plastringar

Anpassa brunnen till önskad höjd

Visa:

Dimension Artikelnummer Kg/st Avsedd för

Plastring, Förhöjningsring plan plast

600 x 400 x 10 692-5322 1 400-brunn
600 x 400 x 15-maj 692-5323 1 400-brunn
800 x 650 x 10 692-5324 1 kona646
800 x 650 x 15-maj 692-5325 1 kona646
600 x 400 x 30 692-5332 1 400-brunn
800 x 650 x 30 692-5334 1 kona646
600 x 400 x 50 692-5342 1 400-brunn
800 x 650 x 50 692-5344 1 kona646
600 x 400 x 100 692-5362 1 400-brunn
800 x 650 x 100 692-5364 1 kona646

Plastring, Mellanring Plast

480/380 x x 5 692-5328 1 TB 400

Plastring, Skrapring plast

800/630 x x 5 692-5326 1 A-6/640
480/385 x x 5 692-5327 1 A-5/400
800/590 x x 5 692-5329 1 A-6 600

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.