Lyftverktyg

Välj rätt lyftredskap till varje produkt

För att underlätta läggning och fogning av våra produkter har olika lyft- och läggningsverktyg konstruerats. De används vid lyft och montage av betongrör, rördelar och brunnar. Betongrörens tyngd är inte längre något problem. Ledningsarbetet utförs lätt tack vare de nya fogsystemen och de produktanpassade lyft- och läggningsverktygen.

Olika faktorer avgör lämpligt läggningsverktyg

Typ av ledningsarbete, läggningsverktygens form, förhållandena på arbetsplatsen och arbetssättet avgör ofta vilket verktyg som är lämpligast.

Typ/System Lyftverktyg Visa alla (7 st)

DRB Lyft
Hopdragningsverktyg
Lyfthandske
Lyftok
Lyftsax
Maxok
Monteringskätting

Välj rätt lyftredskap till varje produkt

Visa:

Dimension Artikelnummer Kg/st Avsedd för

Lyftverktyg, Adapter M16

x x 682-7920 0 Till trumöga

Lyftverktyg, Adapter M20

x x 682-7921 0 Till trumöga

Lyftverktyg, Brunnsringslyft 2 t

x x 682-7850 15 Till brunnsring

Lyftverktyg, DRB-lyft

x x 682-7803 10 DRB 400
x x 682-7805 1 DRB 500

Lyftverktyg, Germax Hopdrag 1600

x x 682-7896 140 DN 1600

Lyftverktyg, Germax Hopdrag 1800

x x 682-7898 150 DN 1800

Lyftverktyg, Germax Hopdrag 2000

x x 682-7895 160 DN 2000

Lyftverktyg, Germax Lyftok

x x 682-7816 330 DN 1600
x x 682-7818 365 DN 1800

Lyftverktyg, Hopdrag HM225

x x 682-7872 10 DN 225

Lyftverktyg, Hopdrag HM300

x x 682-7873 15 DN 300

Lyftverktyg, Hopdrag HM400

x x 682-7874 25 DN 400

Lyftverktyg, Hopdrag HM500

x x 682-7875 30 DN 500

Lyftverktyg, Hopdrag HM600

x x 682-7876 30 DN 600

Lyftverktyg, Kanmax Sax 40/50

x x 682-7864 85 DN 400-500

Lyftverktyg, Kanmax Sax 50/60

x x 682-7865 120 DN 500-600

Lyftverktyg, Maxok 1000

x x 682-7801 54 DN 1000

Lyftverktyg, Monteringskätting

x x 682-7910 22,7 DN 600-1200
x x 682-7914 46 DN 1400

Lyftverktyg, Pipelifter Basal Typ 1

x x 6820-802550 600 DN 150-DN 400

Lyftverktyg, Pipelifter Basal typ 2

x x 6820-803012 480 DN 300-DN 1200

Lyftverktyg, Pipelifter Basal typ 2B

x x 6820-803013 680 DN 1600

Lyftverktyg, Pipelifter Typ B20

x x 6820-802020 70 BM Infästning

Lyftverktyg, Pipelifter Typ B27

x x 6820-802027 70 BM Infästning

Lyftverktyg, Pipelifter Typ S60

x x 6820-801060 70 Symetrisk infästning

Lyftverktyg, Pipelifter Typ S70

x x 6820-801070 70 Symetrisk infästning

Lyftverktyg, Pipelifter Typ S80

x x 6820-801080 70 Symetrisk infästning

Lyftverktyg, Sax 15/20

x x 682-7861 21 DN 150-225

Lyftverktyg, Sax 20/30

x x 682-7862 50 DN 225-300

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.