Lyftverktyg

Välj rätt lyftredskap till varje produkt

För att underlätta läggning och fogning av våra produkter har olika lyft- och läggningsverktyg konstruerats. De används vid lyft och montage av betongrör, rördelar och brunnar. Betongrörens tyngd är inte längre något problem. Ledningsarbetet utförs lätt tack vare de nya fogsystemen och de produktanpassade lyft- och läggningsverktygen.

Olika faktorer avgör lämpligt läggningsverktyg

Typ av ledningsarbete, läggningsverktygens form, förhållandena på arbetsplatsen och arbetssättet avgör ofta vilket verktyg som är lämpligast.

Typ/System Lyftverktyg Visa alla (7 st)

DRB Lyft
Hopdragningsverktyg
Lyfthandske
Lyftok
Lyftsax
Maxok
Monteringskätting

Välj rätt lyftredskap till varje produkt

Visa:

Dimension Artikelnummer Kg/st Avsedd för

Lyftverktyg, Hopdrag HM500

x x 682-7875 30 500

Lyftverktyg, Hopdrag HM600

x x 682-7876 30 600

Lyftverktyg, Sax 15/20

x x 682-7861 30 DN 150-225

Lyftverktyg, Sax 20/30

x x 682-7862 45 DN 225-300

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.