Rakrör

Betongrör är bärande konstruktioner

Raka rör KANMAX (oarmerade) och GERMAX (armerade) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De armerade rören kan även användas som vägtrummor och till självfallsledningar för industriavlopp inom industrimark. GERMAX används också ofta som fördröjningsmagasin för dagvatten.

Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Typ/System Rakrör

Rakt rör/kortrör

Betongrör är bärande konstruktioner

Visa:

DN Längd Artikelnummer Kg/st Hållfastighetsklass Skrymvikt

Rakt rör, Rakt rör

1000 2200 800-102290 2850 90 4560
150 1000 800-151024 56 240 90
225 1700 800-201724 205 240 328
300 2000 800-302011 300 110 480
400 2200 800-402213 640 135 1024
500 2200 800-502213 900 135 1440
600 2200 800-602290 1030 90 1648
800 2200 800-802290 1930 90 3088
300/450 200 804-30452050 700 500
300/450 2200 804-30452250 630 500
400 2200 820-042216 640 165 1024
500 2200 820-052216 900 165 1440
600 2200 820-062211 1030 110 1648
600 2200 820-062216 1030 165 1648
800 2200 820-082211 1930 110 3088
800 2200 820-082216 1930 165 3088
1000 2200 820-102211 2420 110 3872
1000 2200 820-102216 2420 165 3872
1200 2200 820-122211 3260 110 5216
1200 2200 820-122216 3260 165 5216
1400 2200 820-142211 4370 110 6992
1400 2200 820-142216 4370 165 6992
1600 1500 820-161511 3670 110 5872
1600 1500 820-161516 3670 165 5872
2500 1500 820-251511 9100 110 14 560
2500 1500 820-251516 9100 165 14560

Rakt rör, Rakt rör Rullfog F101

2200 1500 820-221511 6100 110 9760
2200 1500 820-221516 6100 165 9760
2700 1500 820-271511 8000 110 12800
2700 1500 820-271516 8000 165 12800

Rakt rör, Rakt rör med Glidfog 124

1800 1500 820-181511 4570 110 7312
1800 1500 820-181516 4570 165 7312
2000 1500 820-201511 5390 110 8624
2000 1500 820-201516 5390 165 8624

Rakt rör, Rakt rör, miljö

225 1700 8800-201724 205 240
300 2000 8800-302011 300 110
400 2200 8800-402213 640 135

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.