Övergångsrör

Övergångsrören har olika storlek i spets- resp muffänden. De finns både för anslutningar mellan betong och betong samt för betong-PVC. Den senare är gjord i gummi. Övergångsrörens spetsdiameter ligger mellan 150 och 300 mm, muffen mellan 110 och 315 mm.

Visa:

DN Längd Artikelnummer Kg/st Hållfastighetsklass Skrymvikt

Övergångsrör, Övergångsrör Btg-btg

225x150 500 808-2015 66 240 106
300x225 500 808-3020 104 110 166
400x300 150 808-4030 130 110 272
500x400 808-5040 95 110
600x500 808-6050 110 110
225x160 500 809-2016 55 240 88
225x200 500 809-2020 44 240 70
300x250 500 809-3025 76 110 122
300x315 500 809-3031 60 110 96

Övergångsrör, Övergångsrör Btg-PVC i gummi

150x110 692-1511 1
150x160 692-1516 1

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.