Krokrör, vinkelrör

Våra krok- och vinkelrör finns i både små dimensioner (<> DN 400) som oarmerade KANMAX och i de större upp t o m DN 800 som armerade GERMAX. Vinkeländringar med 7-22,5 och 45 grader är möjliga med hjälp av krok- och vinkelrör.

Typ/System Krokrör, vinkelrör

Krokrör
Vinkelrör

Visa:

DN Längd Artikelnummer Kg/st Hållfastighetsklass Skrymvikt

Krokrör vinkelrör, Krokrör 10 gr

500 270 826-0510 120 165 192
600 285 826-0610 160 165 256
800 320 826-0810 270 165 432

Krokrör vinkelrör, Krokrör 15 gr

500 330 826-0515 150 165 240
600 355 826-0615 190 165 304
800 435 826-0815 390 165 624

Krokrör vinkelrör, Krokrör 22 gr

225 190 806-2022 35 240 56

Krokrör vinkelrör, Krokrör 22,5 gr

150 143 806-1522 11 240 18
300 315 806-3022 60 110 96
400 335 806-4022 115 110 184
500 425 826-0522 190 165 304
600 440 826-0622 240 165 384
800 610 826-0822 510 165 816

Krokrör vinkelrör, Krokrör 45 gr

150 292 806-1545 20 240 32
225 350 806-2045 49 240 78
300 396 806-3045 78 110 125

Krokrör vinkelrör, Krokrör 5 gr

500 210 826-0505 95 165 152
600 220 826-0605 120 165 192
800 205 826-0805 180 165 288

Krokrör vinkelrör, Vinkelrör 7 gr

225 500 806-2007 82 240 131
300 500 806-3007 107 110 171
400 500 806-4007 176 110 282

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.