Grenrör

Förgrening för betong och PVC

Grenrör förekommer i de mindre dimensionerna för våra KANMAX-rör. Förgreningen kan kopplas både till betong och PVC. Grenrör på dimensioner större än 400 sker genom anborrning i ett rakt rör.

Typ/System Grenrör

Grenrör

Förgrening för betong och PVC

Visa:

DN Längd Artikelnummer Kg/st Hållfastighetsklass Skrymvikt

Grenrör, Grenrör

150x150 450 805-1515 55 240 88
225x150 600 805-2015 118 240 189
225x160 PVC 600 805-2016 118 240 189
225x225 700 805-2020 160 240 256
300x150 600 805-3015 126 110 202
300x160 PVC 600 805-3016 126 110 202
300x225 600 805-3020 145 110 232
400x150 700 805-4015 200 110 320
400x225 700 805-4020 220 110 352

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.