Koalescensavskiljare

Vår tekniskt mest avancerade avskiljare

Koalescensavskiljaren som är en klass I-avskiljare är ett måste vid varje biltvätt och bilverkstad där olja och oljerester förekommer. Den finns i olika utföranden med en kapacitet på upp till 50 l/sek. Motsvarande finns även som klass II-avskiljare. Båda kan fås med eller utan automatisk avstängningsanordning och bypasssystem.

Bilder på Koalescensavskiljare

Vår tekniskt mest avancerade avskiljare

Visa:

Höjd Höjd h1 Artikelnummer Kg/st DN Skrymvikt

Koalescensavskiljare, KA 10

2450 1220 869-4100 3160 1200 6200

Koalescensavskiljare, KA 15

2570 1210 869-4150 10220 1600 12000

Koalescensavskiljare, KA 20

2680 1710 869-4200 5250 2000 12960

Koalescensavskiljare, KA 3

2450 940 869-4030 3150 1200 6400

Koalescensavskiljare, KA 30

2680 1640 869-4300 5250 2000 12960

Koalescensavskiljare, KA 50

2810 1700 869-4500 15800 2000 25280

Koalescensavskiljare, KA 6

2450 950 869-4060 3150 1200 6400

Koalescensavskiljare, KAI 20/2000

3180 2360 869-7201 0 2000

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.