G-stöd

Typ A

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för skiljeremsor och refuger. Välj G-stöd efter trafikbelastning.

Typ A används främst då trafikbelastningen av tyngre fordon inte är så stor. Lämplig till trottoarer utmed bostadsgator, parkeringsplatser, industriplaner, innergårdar, mindre rondeller mm.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar