G-stöd

Mittstöd

Mittstödet används med fördel ihop med G-refug för att skapa en effektiv och snabblagd avskiljning mellan olika trafikslag.