G-stöd

G-Refugen

G-refugen kombineras med fördel med Mittstöd för att skapa en effektiv och snabblagd avskiljning mellan olika trafikslag.