Nibra tvåkupigt flacktegel

Branschens största lertegelpanna!

Nibra tvåkupigt flacktegel är en unik keramisk tegelpanna med ett flexibelt läktavstånd som gör den ytterst lättlagd (64 mm skjutbart på längden!)

Välj utseende med färg och ytbehandling

Nibra tvåkupigt flacktegel finns som obehandlad, engoberad och ädelengoberad i flera naturliga kulörer.

 

 

Färger Nibra tvåkupigt flacktegel

Naturröd
Engoberad Naturröd

 

Branschens största lertegelpanna!

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Nibra tvåkupigt flacktegel, Tvåkupig lera

x x Naturröd 2062-200000 7
x x Rödbrun 2062-200550 7
x x Svart 2062-200650 7
x x Svart 2062-200700 7

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.