Sittmöbler

Betongmöbler skapar intressanta kontraster - att använda möbler i betong fyller flera funktioner, både praktiska och estetiska. Bänkar i betong står emot årstidernas växlingar och materialet förblir starkt och opåverkat. Och även om betong är ett naturmaterial bryter det av mot den övriga omgivningen i offentliga miljöer och skapar intressanta kontraster som tilltalar.