Avstängare

Utformningen av trafikmiljön ska hjälpa trafikanterna tillett lugnt och säkert beteende. Genom olika fysiska åtgärder kan miljön samtidigt göras tryggare, trivsammare.