Österlen

Pampiga Österlen för stora ytor

Det kraftfulla planteringskärlet Österlen mäter 1,2 m i höjd och är helt rätt invid pampiga entréer och på gågator, torg eller varför inte i en rondell. Krukan är tillräckligt stor för att planteras med små träd eller rejäla gräs. Österlen ger en stor grönvolym på liten markyta. Genom att ställa planteringskärlen i två rader kan en allékänsla med gröna väggar och tak snabbt skapas på ett mindre utrymme.

Moderna planteringskärl i klassisk form

Krukans yta är slät, frostsäker betong. Komplettera gärna Österlen med en grund planteringsinsats i glasfiber vid plantering med säsongsblommor.

Bilder på Österlen

Färger Österlen

Naturgrå
Antracit

 

Typ/System Österlen

Österlen

Pampiga Österlen för stora ytor

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Skrymvikt

Österlen, Kruka

1040 x 1040 x 1200 Naturgrå 9825-101200 1100
1040 x 1040 x 1200 Antracit 9825-101207 1100

Österlen, Planteringsinsats glasfiber

x x 9825-100200 20

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.