Kuben

Sittplats i massiv betong

Enkel design som ändå gör stort intryck. Kuben pryder sin plats var den än står. Den fungerar utmärkt som parkmöbel men också som avstängare eller inkörsskydd.

Bilder på Kuben

Färger Kuben

Naturgrå

 

Typ/System Kuben

Kuben

Sittplats i massiv betong

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Skrymvikt

Kuben

950 x 950 x 700 Naturgrå 9815-095000 1500

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.