Parkmöbler

Bergen

Bergen är en serie designade utemöbler för offentlig och privat miljö. I samma produktserie återfinns även planteringskärl Bergen. Till produkternas särdrag hör det spartanska formspråket, en ytterst slät yta och distinkta skarpa hörn. Formgivare: Berna Brandsæter

Bergenbänken torde vara vår största exportprodukt till formlandet Italien. I trakten kring Milano finns ett stort antal bänkar utplacerade.

Dokument

Produktblad
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration