Markgaller

Skydd för träd i tuff miljö

Markgallret i gjutjärn är till för att skydda gatuträdens rötter. Markgallret finns i två utföranden och i två storlekar. Gallret byggs samman av fyra delar där mittenhålet mäter 700 mm i diameter och läggs på trädgropsfundamentet.

Bilder på Markgaller

Färger Markgaller

Svart slät

 

Typ/System Markgaller

Markgaller Ring
Markgaller Stråle

Skydd för träd i tuff miljö

Visa:

Dimension Artikelnummer Kg/st

Markgaller, Gjutjärn

1400 x 1400 x 40 9827-140000 125
1500 x 1500 x 40 9827-150000 146

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.