Parkmöbler

Tango

Tango är en parkmöbel som passar i olika miljöer, på torg och gågator lika väl som i parker och trädgårdar. Använd Tango som solitär, montera den i par eller i grupp.
Lättmonterad med sittkomfort. Hela stolen är gjuten i ett stycke med nedgrävt fundament. Tango kan förses med elanslutning för uppvärmning vintertid. Formgivare: Sigvard Håkansson, arkitekt SIR.

Dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar