Rampsteg Granit

Tillgänglighet för alla

För att underlätta att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rullstol vid höjdskillnader finns rampsteg att komplettera trappen med. Vi erbjuder granitrampsteg i Bohus grå och röd och självklart kan vi tillverka rampsteget efter dina önskemål. Kontakta S:t Eriks Naturstensdivision för mer information. för mer information om vad som är bra att tänka på se dokumentet Tillgänglighetsanpassning.

Färger Rampsteg Granit

Bohus grå
Bohus röd
Porto grå

 

Tillgänglighet för alla

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Rampsteg granit, Rampsteg

350 x 300 x 150 Porto grå 3315-030000 46
300 x 300 x 150 Bohus grå 3615-030010 42
300 x 300 x 150 Bohus röd 3615-030015 42
350 x 300 x 150 Bohus grå 3615-030110 42
350 x 300 x 150 Bohus röd 3615-030115 42

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.