Trappor

Blocksteg Portugal

Materialvalen för en trappa kan bero på många faktorer och bör vägas in när man bestämmer sig för utformningen. Med våra standardmått på blocksteg och material kan du med stor variation montera en trapp i både slänten och intill huset.
För att underlätta att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rullstol vid höjdskillnader finns rampsteg att komplettera trappan med.

Dokument

Produktblad
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration