Mur och Murbeklädnad

Portugisisk blockstensmur

Ett exklusivt block i granit som lämpar sig väl för murning av lägre murar och som kantmarkering.
Kombinera gärna blocken med andra naturstensprodukter som stor- och smågatsten, stora plattor och hällar samt kantstenar i granit för en lyxig helhet.

Dokument