Granitkantsten GF

Vackert naturmaterial håller i längden

GF är en kantsten som nästan uteslutande hör till offentliga miljöer och då särskilt trafikerade platser. GF står för Gradad Fas där gradad är ett annat namn för krysshamrad och fas är för en lutning på stenens ovansida. Krysshamrad yta är till för att minska slitage på däck och även ge ett mjukare utseende jämfört med råkilad kantsten. Exempel på platser är överfart på trottoarer, busshållplatser och annan miljö där gummi ofta möter sten.

Skilja mellan markytor

Kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag. Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Granitstenen tillverkas enligt standard SS-EN 1343. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Kantstenen levereras vanligen i fallande längder. De raka kantstenarna är ca 1 m långa.

Färger Granitkantsten GF

Bohus grå
Porto grå

 

Typ/System Granitkantsten GF

Granitkantsten GF

Vackert naturmaterial håller i längden

Visa:

Dimension Radie Artikelnummer Kg/st St/varv St/pall

Granitkantsten GF, GF1

170 x Fallande x 300 3380-170000 135
170 x Fallande x 300 0,5 m 3380-170005 135
170 x Fallande x 300 0,6 m 3380-170006 135
170 x Fallande x 300 0,75 3380-170007 135
170 x Fallande x 300 1,0 m 3380-170010 135
170 x Fallande x 300 1,5 m 3380-170015 135
170 x Fallande x 300 2,0 m 3380-170020 135
170 x Fallande x 300 3,0 m 3380-170030 135
170 x Fallande x 300 4,5 m 3380-170045 135
170 x Fallande x 300 6,0 m 3380-170060 135
170 x Fallande x 300 7,5 m 3380-170075 135
170 x Fallande x 300 10 m 3380-170100 135
170 x Fallande x 300 12 m 3380-170120 135
170 x Fallande x 300 3680-170000 135

Granitkantsten GF, ÖGF

170 x Fallande x 300 3382-170000 138

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.