Kantsten

Granitkantsten RF1

RF (Råkilad, fasad) är menad för vår trafikmiljö, men har alltmer kommit att efterfrågas i trädgårdsmiljö. RF kantstenens uppgift är att skilja mellan olika markytor och trafikslag där fasningen av stenens ovansida ger minskad risk för däckslitage.

Granitkantstenen har en hög hållfasthet och lång livslängd som gör den särskilt lämpad för hårt trafikerade miljöer. I park- och trädgårdsmiljö är slitaget normalt mindre och där blir kantstenen mest en dekoration med en praktisk funktion. Standarden anger stenens mått, toleranser och ytbehandling. Kantsten är inte en exakt vetenskap och oftast levereras den i längder om ca 1 m för raksten. Däremot är benämningen fallande längder vanligt förekommande och då kan spannet i längderna tillåtas vara större. Vissa önskar längre sten för snabbare sättning och vissa önskar kort sten pga vikt. Vad du önskar bestämmer helt enkelt du tillsammans med S:t Eriks.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar