Smågatsten

Stora valmöjligheter i färg och mönster

Vilken miljö den passar bäst i är svårt att rekommendera när den tidigare har använts i historien till både stadsdelar och trädgårdar. Tack vare dess variation i ytbearbetning kan den återspegla en varm historisk miljö, men även ge ett designintryck i stil och form. Helt enkelt tradition och stil i ett med ett stort miljövänligt värde. Sätt stenen i bågar eller låt de naturliga variationerna i stenen ge liv åt ytan i ett naturligt oregelbundet mönster.

Begagnad gatsten

Vi erbjuder även begagnad gatsten. Genom år av slitage blir gatstenen bara bättre och bättre, en naturlig slitning ger stenen ett mjukare intryck och en naturlig lyster.

 

Bilder på Smågatsten Visa alla (7 st)

Färger Smågatsten Visa alla (7 st)

Bohus grå
Bohus röd
Porto grå
Diabas
Santo Tirso Dark
Castro White
Alentejo Dark

 

Typ/System Smågatsten

Smågatsten 80/100
Smågatsten 80/110
Smågatsten 90/110

Stora valmöjligheter i färg och mönster

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st Kg/lpm Radie St/m2

Smågatsten, Låda ca 7,7 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Porfyr Viola Grigio 3308-102038 1400

Smågatsten, Flammad, låda ca 7,5 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Porto grå 3308-102000 1500

Smågatsten, Låda ca 5 m2

40/60 x 40/60 x 40/60 Porto Grå 3304-060500 500
80/100 x 80/100 x 80/100 Castro white 3308-101020 1000
80/100 x 80/100 x 80/100 Alentejo dark 3308-101060 1000
80/100 x 80/100 x 80/100 Santo Tirso 3308-101070 1000

Smågatsten, Råkilad

80/110 x 80/110 x 80/110 Porto grå 3308-114000 210
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus grå 3608-114010 192
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus röd 3608-114015 200

Smågatsten, Råkilad , säck ca 6,25 m2

80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus grå 3608-111210 1250
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus röd 3608-111215 1250

Smågatsten, Råkilad, lösvikt

80/100 x 80/100 x 80/100 Port grå 3308-104000 200
80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus grå 3608-104010 192
80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus röd 3608-104015 200

Smågatsten, Råkilad, Säck

80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus grå 3608-101210 1250
80/100 x 80/100 x 80/100 Bohus röd 3608-101215 1250

Smågatsten, Råkilad, Säck ca 5 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Svensk diabas 3608-101270 1063

Smågatsten, Säck ca 6 m2

80/110 x 80/110 x 80/110 Porto grå 3308-111200 1250

Smågatsten, Säck ca 6,25 m2

80/100 x 80/100 x 80/100 Porto Grå 3308-101200 1250

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.