Smågatsten

Stora valmöjligheter i färg och mönster

Vilken miljö den passar bäst i är svårt att rekommendera när den tidigare har använts i historien till både stadsdelar och trädgårdar. Tack vare dess variation i ytbearbetning kan den återspegla en varm historisk miljö, men även ge ett designintryck i stil och form. Helt enkelt tradition och stil i ett med ett stort miljövänligt värde. Sätt stenen i bågar eller låt de naturliga variationerna i stenen ge liv åt ytan i ett naturligt oregelbundet mönster.

Begagnad gatsten

Vi erbjuder även begagnad gatsten. Genom år av slitage blir gatstenen bara bättre och bättre, en naturlig slitning ger stenen ett mjukare intryck och en naturlig lyster.

 

Bilder på Smågatsten Visa alla (7 st)

Färger Smågatsten Visa alla (6 st)

Porto grå
Bohus grå
Bohus röd
Diabas
Vånga
Halland

 

Typ/System Smågatsten

8/10
8/11
9/11

Stora valmöjligheter i färg och mönster

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Smågatsten, Flammad

80/100 x 80/100 x 80/100 Porto grå 3308-102000 1500

Smågatsten, Råkilad

80/100 x 80/100 x 80/100 Port grå, lösvikt 3308-104000 200
80/110 x 80/110 x 80/110 Porto grå 3308-114000 210
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus grå 3608-114010 200
80/110 x 80/110 x 80/110 Bohus röd 3608-114015 200

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.