Stödmurar övrigt

Våra specialkonstruerade stödmurar för lastningsbryggor, banverksanläggningar och annat bruk följer rådande krav och beskrivningar. De är avsedda speciellt för sina respektive användningsområden, men avviker inte utseendemässigt från vanliga stödmurar. S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7 och utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369. De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning.