Grafisk betong

Liva upp långa murar med mönster och bilder

Grafisk betong är en metod att överföra grafiska mönster till ett betongelement. Tryckets "färg" är ett raster som uppkommer genom att betongytan förhindras att härda på just de partier som motsvaras av bildernas punkter eller linjer.

Med fotografisk noggrannhet

Stödmurar tar ofta i anspråk stora ytor. De kan bli enformiga om murytan inte bryts av eller smyckas på något sätt. Med hjälp av grafisk betong kan fotografier eller olika mönsterbilder appliceras i murens yta. Vi kan avbilda vad som helst som går att printa grafiskt, dvs i raster. Speciellt utvald ballast och infärgning ger ytterligare effekter.

Läs mer om Grafiskbetong.pdf

Liva upp långa murar med mönster och bilder

Visa:

Dimension Färg Artikelnummer Kg/st

Dimension = Bredd x längd x tjocklek/höjd i mm.

T = Trafikklass 
G = Entrégång, uteplats, lekytor, innegård utan trafik. 
GC = Gång- och cykelväg med enstaka lätta fordon, garageinfart. 
0 = Lågtrafikerade ytor, som gång- och cykelvägar eller parkeringsplatser. Ytorna kan även bära trafik från lättare varutransporter samt enstaka tunga fordon. 
1 = Brandväg, torgytor mm. 
2 = Gator/ vägar. 
3 = Gator/ vägar. 
4 = Gator /vägar. 
5 = Gator/ vägar.

Tabellen ovan ger en enkel förklaring till de trafikklasser som vi anger för produkter i prislistan. Trafikklasser anges enligt VÄG 94 samt branschens rekommendationer enligt "Beläggning med plattor och marksten av betong". (Svensk markbetong).
Angiven trafikklass anger ej produktens hållfasthetsklass utan ger rekommendation till användningsområde med högsta trafikbelastning och förutsätter att överbyggnaden är dimensionerad och utförd enligt motsvarande trafikklass.